Hrvatsko domobranstvo bilo je službena vojska Nezavisne Države Hrvatske. Odmah nakon što je proglasio osnivanje NDH, 10. travnja 1941., Slavko Kvaternik je potpisao Zakon o osnutku vojske i mornarice Države Hrvatske, koji je dva dana kasnije objavljen u Narodnim novinama. Prvi službeni naziv vojske bio je Vojska Države Hrvatske, no na prvoj sjednici Vlade (osnovane 15. travnja navečer, nakon dolaska Ante Pavelića u Zagreb), održanoj 16. travnja, naziv je promijenjen u Hrvatsko domobranstvo. Zadaća domobranstva bila je obrana nove države od domaćih i stranih neprijatelja.

Vojska se dijelila na Kopnene snage (ubrzo preimenovane u Kopnenu vojsku), Mornaricu i Zračne snage. U sastavu domobranstva kao regularne vojske od 1943. formalno su bile i postrojbe ustaškog pokreta, Ustaška vojnica.[4] Unatoč tome, Ustaška vojnica je i dalje bila stranačka vojska, pod kontrolom poglavnika, a ne zapovjednika domobranstva

Hrvatski trolist, simbol domobranstva 1941.-1945.
Hrvatski trolist, simbol domobranstva 1941.-1945.


PRISIŽEM BOGU SVEMOGUĆEM I SVEZNAJUĆEM, KUNEM SE SVIM, ŠTO MI JE NA SVIETU DRAGO I SVETO, DAJEM POŠTENU RIEČ, DA ĆU NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ I POGLAVNIKU KAO NJEZINU PREDSTAVNIKU UVIEK BITI VJERAN, DA ĆU PROBITKE NARODA HRVATSKOGA UVIEK ŠTITITI, DA ĆU USTAV I ZAKONE NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE UVIEK POŠTIVATI, DA ĆU KAO DOMOBRAN SVOJU DUŽNOST I ZAPOVIEDI PREDPOSTAVLJENIH ZDUŠNO IZVRŠAVATI I DA ĆU SE U OBRANI DOMOVINE I NARODA HRVATSKOGA HRABRO BORITI. TAKO MI BOG POMOGAO!

Prisega hrvatskih domobrana, prema članku 5. Zakonske odredbe o oružanoj sili Nezavisne Dižave Hrvatske, broj LXXII- 642-Z-1942, koju su dne 18. ožujka 1942. podpisali u Zagrebu Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske dr. Ante Pavelić, ministar hrvatskog domobranstva doglavnik-vojskovocla i krilnik Slavko Kvaternik i ministar pravosuđa i bogoštovlja dr. Mirko Puk.

1942. - NDH - Krešimirov trg - Ministarstvo rataJedna domobranska jedinica iz Bosne i Hercegovine na paradi u Zagrebu