USTAŠKA MLADEŽ

Prisega Ustaške Mladeži

"Ja pripadnik Ustaske mladezi,svecano obecajem,da cu biti vjeran Poglavniku i Ustaskim nacelima,da cu izvrsavati sve zapovjedi i naloge svojih zapovjednika,da cu se drzati ustaske stege,da cu se truditi svim svojim snagama,da nasa Nezavisna Drzava Hrvatska bude jaka i napredna,da cu biti na diku i ponos svojih roditelja,da cu nositi svoje hrvatsko ime posteno i castno i da se hrvatskom imenu,hrvatskom narodu i hrvatskoj drzavi necu nikada iznevjeriti.Tako mi Bog pomogao!"

(1) Ustaška mladež obuhvaća svu hrvatsku mladost, mušku i žensku, od navršene sedme do navršene dvadeset i prve godine života, ukoliko prije ne iztupi iz mladeži prema § 22. ovog propisnika.

(2) I mužka i ženska mladež dieli se na:

a) Ustašku uzdanicu, od navršene sedme do navršene jedanaeste godine života;

b) Ustaški junak, od navršene jedanaeste do navršene petnaeste godine života;

c) Ustašku Starčevićevu mladež, od navršene petnaeste do navršene dvadeset i prve godine života. (3) Prielaz iz jedne dobne skupine u drugu, te prielaz iz Ustaške mladeži u ustaše, odnosno ustaškinje, obavlja se na svečan način u dan, kojega za cielu državu odredjuje Postrojnik.

(4) Od Izabranih pripadnika Starčevićeve mužke i ženske ustaške mladeži, u dobi od navršene osamnaeste do navršene dvadeset i prve godine života, postrojavaju se «Ustaški jurišnici» i «Ustaške djevojke».

(5) Na čelu ovih postrojbi stoje zapovjednici, za koje vriede iste dužnosti i ista prava, kao za zapovjednike dobnih skupina.

(6) Od pripadnika postrojbi svih dobnih skupina postrojava se radna služba ustaške mladeži.

(7) Na čelu sveukupne ustaške mladeži stoji upravni zapovjednik. On provodi sve odredbe Postrojnika, izvješćuje ga u radu mladeži, prima od njega naloge, upute i smjernice za daljnji rad, te mu podnosi priedloge.

Članom Ustaške mladeži postaje svaki Hrvat i Hrvatica, kada navrše sedmu godinu života, a mjestni ih tabornik Ustaške mladeži pozove u tabor.

Članstvo u Ustaškoj mladeži prestaje:

a) smrću;

b) navršenom dvadeset i prvom godinom života;

c) s upisom na sveučilište prije dvadeset i prve godine života;

d) stupanjem u Ustašku vojnicu prije navršene dvadeset i prve godine života;

e) ženitbom ili udajom prije navršene dvadeset i prve godine života;

f) odstranjenjem iz redova Ustaške mladeži.

Ustaška Mladež

Obća zastava Ustaške mladeži

Zapovjedništvo Ustaške mladeži

Stožer Ustaške mladeži

Tabor Ustaške mladeži

Vod Ustaške uzdanice

Vod Ustaškog junaka