VLADA

 

NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

                              

                                  1941 - 1945Prema članku 2. Zakonske odredbe br.XXXV-232-Z-1942.od 24.siečnja 1942.,u Hrvatski državni sabor do novog sastava ulaze:

"1.Živući hrvatski narodni zastupnici posljednjeg Hrvatskog sabora od godine 1918.
2.Živući hrvatski narodni zastupnici,izabrani na izborima 1938.godine i osnivači i doživotni članovi glavnog odbora bivše Hrvatske Seljačke Stranke.
3.Živući članovi Vieća bivše Hrvatske Stranke Prava izabrani godine 1919.
4.Doglavnici,Poglavni pobočnici i povjerenici u Glavnom Ustaškom Stanu Hrvatskog ustaškog oslobodilačkog pokreta.
5.Dva predstavnika Njemačke narodne skupine."


Nadalje,prema odredbi članka 3. gornje ZO,izdao je predsjednik Vrhovnog suda g. Nikola Vukelić,sliedeći


PROGLAS

Na temelju čl. 3. Zakonske odredbe o Hrvatskom državnom saboru od 24. siečnja 1942. god. br. XXXV-232-Z-1942. proglasujem ovim popis članova Hrvatskog državnog sabora:

Adrinek Slavko — Osekovo
Altgaver Branimir — Osiek
Ančić Hija — Pile — trgovac iz Tomislavgrada
Antolić Juraj — seljak — Maruševačka Greda
Baburić Tomo — seljak — Banska Selnica
Badovinac Milan Dr. — Zagreb
Balentović Stipe — seljak — Garčin
Banković Ivan Dr. — odvjetnik — Jastrebarsko
Begtašević Ismetbeg — Glogova kotar Srebrenica
 Benzija Viktor — Senj
Berković Josip — opun. ministar — Bratislava
Besarović Savo Dr. — odvjetnik — Sarajevo
Betlehem Andrija — seljak Doglavnik — Drnje
Bjelovučić Niko Dr. — odvjetnik — Metković
Blažeković Zdenko — Zagreb
Bockaj Petar — Zagreb
Borić Franjo — trgovac — Crikvenica .
Bošnjak Stipe Grgin — seljak — Knežpolje
Božičević Ivan — seljak — Oštarije
Božo Vilim — postolar — Osiek
Brkić Josip — viećnik Banskog stola — Zagreb
Budak Mile Dr. — Doglavnik i ministar — Berlin
Budimirović Ante Markov — Travnik
Buško Niko Matov — trgovac — Ston
Bzik Mijo — Zagreb
Cerić Ferid-beg — Bos. Novi
Cesarec Valentin — priv. namještenik — Zagreb
Cividini Ante — ravnatelj preparandije
Cvitanović Sime Dr. —Zagreb
Čagljević Franjo — obrtnik — Virovitica
Cavčić Daniša — posjednik — Brod na Savi
Celan Ivan pok. Jakova — seljak iz Orguza
Ćuk Maksim — seljak — Krašić
Doder O. Uroš — obć. načelnik — Uloge — sada Sarajevo
Dombaj Stjepan — seljak —■ Petrijanci
Domović Mato — Stupnik
Došen Marko - Zagreb
Dujmović Dragan Dr _ zubar — Zagreb
Dujmović Ivan — seljak —Čović
Đonlagić Bećir — trgovac — Tešanj
Etinger Mijo — župnik — Daruvar
Ferenčak Stjepan — seljak — D Stubica
Filipoović Josip — krojač - Jajce
Fodroczy Marko Aurel pL — Nuštar
Gesteiger Ferdinand — Zagreb
Goreta Mato — seljak — Kadina Glavica
Grgić Tomo — Zagreb
Hadrović Dragutin Dr. ~odvjetnik — VeL Gorica
Hasanefendić Zuladlja — posjednik — Vlasentca
Hefer Stjepan Dr. — veliki župan — Osiek
Hegeduš Franjo — seljak — LalićI Stanici
Herceg Antun — privatni namještenik — Zagreb
Herceg Vlado — Dubrovnik
Horvat Rudolf — profesor — Zagreb
Hudan Tomo — seljak — Dvorište
Lundrfć Nikola — seljak — Subotska
Ileković Luka — seljak — Sandrovac
Ipša Mijo — seljak — VeL Miletinci
Irgolić Ante — župnik — Farkašić
Jagatić Ma to — Zagreb
Jakovac Antun — stolar — Sunger
Jambrec Andrija — seljak — Kostanjevac
Janeković Ante — veleobrtnik — Zagreb
Javor Ivan — Zagreb
Jedvaj Antun — privatni namještenik — Zagreb
Jurić Adam — seljak — Privlaka   
Jurišić Nikola — Bugojno
Kapetanović Hifzija Gavran Dr. — odvjetnik — Sarajevo
Kapetanović Ismetbeg Gavran — veliki župan — Sarajevo
Karlović David dr. prof. — Zagreb
Kemfelja Djuka — seljak — Dugo Selo
Klemen Ivo — učitelj u miru — Zagreb
Kodžić Petar — posjednik — Kostajnica
Košutić Mirko Dr. — odvjetnik — Zagreb
Košutić Stjepan — posjednik — Zagreb
Kovačević Ivan — viećnik Stola sedmorice u miru
Kovačević Nikola — seljak — Rumbok
Kralj Dušan — pukovnik — Zagreb
Kraljić Ivan — seljak — Koprivnica
Krce Pavao pok. Marka — seljak — Jabuka
Krišković Vinko Dr. — sveuč. prof. um. — Zagreb
Kruhak Gabro — namještenik — Zagreb
Krupić Fetah — Bos. Krupa
Krupić Ibrahim Dr. — žepče
Kulenović Mesud — novinar — Banja Luka
Kulmer grof Miroslav — šestine
Kumičić Juro, Dr. — Zagreb
Kušnjačić Kazimir — seljak — Ježovo
Kuveždić Živan — seljak — Ilača
Kvaternik Eugen — Zagreb
Kvaternik Slavko — Vojskovodja i Doglavnik — Zagreb
Lenart Fabijan — seljak — Rakitje
Lešić Luka — seljak, Doglavnik — Bošnjaci
Lokmer Krunoslav, Dr. — Otočac
Lončarić Ante, Dr. — kanonik — Senj
Lorković Blaž — Zagreb
 Luetić Ante — Vel. župan — Omiš
Ljubičić Niko, Dr. — odvjetnik — Banja Luka
Madjerič Petar-seljak Virje
Majcen Ivan. Dr — odvjetnik — Donji Miholjac
Malic Dane. Dr. ~ liecnik — Krapina
Markotić Filip. Dr. — odvjetnik — Brod na Savi
Marković Marko — seljak — Gačinovci
Markovic Ante — seljak — Vuča Gora
Marković Jurica — Vel. župan — Ogulin
Maršić Djuro — satnik ~ Zagreb
Martinćić Ivan — seljak — Dužice
Martinović Stjepan — ratar — Podgorać
Matasić Ante — general — Zagreb
Matijević Stipe — seljak — Blato na Cetini
Matovina Pero — seljak — SI. Lug
Mayer Milutin — Zagreb
Mažuranić Milutin Dr. — Novi
Mesarov Martin — seljak — Kori Je
Mesić Adem-aga — Tešanj
Mihalić Jure — seljak — Belaj
Milobar Franjo Dr. — sveuč. prof. um. — Zagreb
Mikan Juraj — kanonik — Lović, Ogulin
Mikić Mato pok. Ive — seljak — Gor. Rasić
Mikolji Belizar — podpukovnik um. — Zagreb
Miletić Frane — Zagreb
Mladineo Ivan Petar — trgovac — Pučišće
Moguš Matija — gostioničar — Senj
Mrak Karlo — seljak — Kupinečki Kraljevac
Mrazovac Ivan — seljak — Odra
Novosel Franjo — seljak — Rijeka Plješivička
Očić Mato — seljak — Zagreb
Odić Ante Dr. — Zagreb
Omerčić Muhamed — Tuzla
Oršanić Ivan — Zagreb
Palaić Josip — seljak — Krapje
Papa Andrija — seljak.— Vrb. Gaj
Pavelić Ante Dr. — Zagreb
Pavičić Ivan — seljak — Vojni Križ
Pavlić Andrija — seljak — Rečica
Pavunić Stjepan — župnik — Koprivnica
Pećnik Alojz — radnik — Zagreb
Pećnikar Vilko — Zagreb
Pejnović Grga — Zagreb
Peršić Ivan — novinar — Zagreb
Petanjek Gabro — seljak — Vel. Komore
Petković Ivan — seljak — Prelog
Pleško Stjepan — obrtnik — Zagreb
Podgorski Ivan — stolar — Zagreb
Polić Matija — kanonik — Bakar
Pološki Ante — gostioničar — Zagreb
Prce Spasoje — seljak — Opličić
Prebeg Vladimir Dr. — Zagreb
Pregrad Ivan — Zagreb
Puk Mirko Dr. — Zagreb
Račan Miško — seljak — Vel. Zdenci
Radiković Vid — seljak — Mihovljani
Radman Stipe — seljak — šargovac
Rafaj Franjo — seljak — Grabrovnica
RaŠić Pavao — želj. radnik — Zagreb
Ravlić Pero — seljak — Mod rani
Rebba Ilija — trgovac — Brčko
Robić Ivan — seljak — Buševac
Ročić Josip — grad. čin. — Zagreb
Roje Milan dr. — Zagreb
Rukavina Branko — Zagreb
Seitz Aleksander — Zagreb
Sertić Ilija — pekar — Udbina
Sesvečanec Mirko — kapar — Zagreb
Severović Tomo dr.-kanonik-Križevci
Sigurnak Ivan — seljak — D. Kosinj
Slunjski Adolf — trgovac — Djurdjevac
Smojver Mile — seljak — Cesarica
Spahić Nezir — obć načelnik — Orahovica. kotar Zenica
Stilinović Mato — post ćin. u m— Zagreb
Stuparić Mijo — seljak — Vïdrenjak
Sumajstorćić Josip — Otočac
Sušić Lovro dr — Zagreb
Sušić Rude — mr ph. — Ogulin
Sušić Rudolf — trgovac — Ravna Gora
Suton Marko — priv. čin. — Mostar
Šahinpašić Hamdija — Rogatica
Šimič Marijan — ministar — Zagreb
Škrinjar Franjo — topnik. — Gjelekovac
Šolc Ljudevit Dr. — odvjetnik — Varaždin
Štitić Ante — Zagreb
Štivić Imro — Zagreb
Šuljak Alija — profesor — Zagreb
Šumanović Svetislav Dr. — Zagreb
Tafro Mujaga — Foča
Tanay Emil Dr. — odvjetnik — Požega
 Terihaj Ignac — seljak — Pakračka Klisa
Tomašić Ljudevit — profesor — Zagreb
Tonković Stjepan — seljak — Nebojani
Tortić Janko — ministar — Zagreb
Tropsch Stjepan Dr. — odjelni predstojnik um. — Zagreb
Ulaković Vale — seljak — Varoš ,
Uroić Stjepan — seljak, vel. župan — Varaždin
Veršić Marko — drž. tajnik — Zagreb
Vlahović Ante Dr. načelnik — Senj
Vojković Tomo — seljak — Ilov. Klokočevac
Vučetić pop Stipe — Ledenice
Vučinić Gjuro — seljak — Čumećani
Vukelić Nikola — bank. čin. — Zagreb
Vuković Anton — seljak — Lipice, kotar Brinje
Vuković Mihovil Dr. — liečnik — Imotski
Zatluka Ivan — Osiek
Zoko Jakov Jurin — seljak — Dugobaba
Žličarić Angel — Kostajnica.Gornji popis članova Hrvatskog državnog sabora sastavio sam na temelju propisa zakonske odredbe, uvrstivši u popis nakon ocjene povjerenog mi gradiva, po svom slobodnom sudačkom uvjerenju sve one osobe, koje po toj zakonskoj odredbi imaju biti članovima Sabora.

U popis su uneseni svi zastupnici Hrvatskog sabora iz godine 1913.—1918., koji su još na životu i trajno borave na području Nezavisne Države Hrvatske.

Uneseni su zastupnici izabrani na području Nezavisne Države Hrvatske godine 1938. bez obzira na njihovu pripadnost bivšim strankama.

Nisu mogli biti uneseni u popis oni zastupnici:
1.   koji su napustili područje Nezavisne Države Hrvatske;
2.   koji su se, i ako od naroda izabrani, dali naknadno imenovati ili birati za senatore;
3.   koji su dobili vjerodajnice, i ako nisu dobili potrebni broj glasova;
4.   koji su neposredno prije uzpostave Nezavisne Države Hrvatske uzradili proti uzpostavi, napose stupivši dobrovoljno u prevratničku vladu generala Simovića, koja je vlada bivšu državu uvela u rat proti saveznicima, i koji su hrvatske vojnike pozivali, da se bore proti saveznicima, dakle i proti uzpostavi Nezavisne Države Hrvatske i pozivali narod da stoku i konje stavi na razpolaganje bivšoj vojsci.

Od osnivača bivše Hrvatske seljačke stranke unišla su u popis dva još živuća podpisnika prvoga programa.

Od doživotnih članova Glavnog odbora bivše Hrvatske seljačke stranke i od članova Vieća bivše Hrvatske stranke prava svrstan je u popis jedan dio, dok je drugi dio, radi prevelikog broja, odredjen za zamjenike, koji će doći na mjesto uvrštenih za slučaj, da koji od njih bilo s koga razloga prestane biti članom sabora.

Konačno su uneseni u popis u smislu zakonske odredbe Doglavnici, poglavni pobočnici i povjerenici u Glavnom ustaškom stanu, njih 28 na broju, te dva člana predložena od Njemačke narodne skupine.

U popis nije mogao biti uvršten onaj izmedju sviju, na koje se zakonska odredba odnosi, koji se je po mom slobodnom sudačkom uvjerenju bilo na koji način ogrješio o probitke Nezavisne Države Hrvatske ili povriedio čast i ugled hrvatskog naroda nakon uzpostave države.


Dano u glavnom gradu Zagrebu dne 7. veljače 1942.

NIKOLA VUKELIĆ predsjednik Vrhovnog suda.

Glavni ustaški stan

Glavni ustaški stan bio je vrhovni organ jedine političke organizacije u NDH-a, dok je prije uspostave NDH bio vrhovni organ ustaške organizacije u emigraciji.

 

Glavni ustaški stan činili su: poglavnik, doglavnici, poglavni pobočnici i povjerenici.

Poglavnik je bio vrhovni čelnik ustaške organizacije i on je imenovao ostale članove Glavnog ustaškog stana.

Glavni ustaški stan samo je nominalno bio vrhovni organ ustaške organizacije, jer se nikada nije sastajao, niti je obavljao funkciju koja mu je bila namijenjena.

Poglavnik je organizacijom rukovodio sam. Bez obzira na to što članovi Glavnog ustaškog stana nisu djelovali kao kolektivni organ, oni su bili skupina najutjecajnijih ljudi u NDH koji su vršili razne funkcije u aparatu vlasti.

 

Poglavnik je bio Ante Pavelić.

Doglavnici su bili Mile Budak, Ademaga Mešić, Jozo Sunarić, Marko Došen, Slavko Kvaternik, Luka Lešić, Andrija Betlehem.

Oni su činili Doglavničko vijeće u koje su povremeno uključivani i novi članov

i (Mate Frković, Lovro Sušić, Ljudevit Šok, Vilko Begić, Stipe Matijević, Ivan Ćelan, Janko Tortić, Jure Pavičić).

Neki su od njih bili tijekom vremena razriješeni članstva u Vijeću (Matijević, Ćelan, Sunarić, Kvaternik).

 

Pobočnički zbor sačinjavali su poglavni pobočnici

Mladen Lorković, Ivan Oršanić, Mijo Bzik, Alija Šuljak, Ivan Javor, Vjekoslav Blaškov, Hakija Hadžić i Mira Vrličak-Dugački.

Članovi Glavnog ustaškog stana bili su i povjerenici i ta je skupina bila najbrojnija.

NDH Ambassador

- Miroslav (Friedrich) Navratil: NDH Ambassador to Romania, Mar/44 - Oct 9/44;

- Vladimir Kosak: NDH Ambassador to Hungary, June/43 - Mar 30/44; NDH Ambassador to Germany, April 1/44 - end of WW2;

- Hakija Hadzic: NDH Ambassador to Hungary, July 11/44 - fall of Budapest;

- Mehmed Alajbegovic: NDH Consul in Munich, Jan 27/42 - Oct 11/43;


- Vilim Bacic: NDH Consul in Trieste (1944 - end of war);

- Salih Baljic: NDH Consul in Ljubljana (November 22, 1942 - fall of NDH);

- Jakov Basic: Attache at the NDH Embassy in Berlin;

- Josip Berkovic: Ambassador of the NDH to Slovakia (December 1941 - March 1943);

- Branko Benzon: NDH Ambassador to Germany (April 1941 - October 1941), NDH Ambassador to Romania (1942 - March 1944);


- Milan Blazekovic: First Secretary of the NDH Embassy in Germany (1943 - April 1945);

- Vlado Busko: Advisor to the NDH Ambassador in Italy (December 1942 - August 1943), Senior Advisor to the NDH Ambassador in Bulgaria (August 1943 - December 1943);

- Branko Buzjak: Security Services Attache at the NDH Embassy in Germany;


- Josip Cabas: NDH Ambassador to Switzerland (March 1945 - end of war);

- Zvonko Cihlar: Assistant at the NDH Embassy in Italy, after the surrender of Italy becomes a diplomatic courier;

- Zvonimir Caleta: NDH Consul in Rijeka (Fiume), Italy;


- Vladimir Židovec: NDH Ambassador to Bulgaria (October 1941 - July 1943)

- Stijepo Perić: NDH Ambassador to Bulgaria (July 1943 - November 1943)

- Đuro Jakčin: NDH Ambassador to Bulgaria (September 1943 - February 16, 1944)

- Petar Count Pejačević-Virovitički: NDH Ambassador to Spain (October 31, 1941 - January 1945)Government of the Independent State of Croatia