ZRAKOPLOVSTVO NDH

Zrakoplovstvo NDH osnovano je 19. travnja 1941., imenovanjem Vladimira Krena za zapovjednikom Odjela zračnih snaga. Tijekom lipnja 1941. s Nijemcima je postignut dogovor o osnivanju stalnih zrakoplovnih luka i preuzimanju zarobljenih zrakoplova od bivše Kraljevine Jugoslavije. Kao rezultat tog dogovora Zrakoplovstvo NDH osnovalo je dvije zračne luke: Zagreb i Sarajevo. Na čelo Bojnog zakoplovstva 14. rujna 1943. dolazi Adalbert Rogulja, koji je ostao na tom položaju do raspada NDH. Tokom svog postojanja zrakoplovstvo NDH bilo je preustrojeno nekoliko puta, a tokom preustrojavanja također se mjenjalo i ime:

 • Zrakoplovstvo NDH (ZNDH) (do veljače 1943.)
 • Hrvatsko bojno zrakoplovstvo (HBZ)
Znak 1941.-1944.
Znak 1941.-1944.

Nakon stvaranja Zrakoplovstva NDH bilo je potrebno nabaviti zrakoplove. Zbog nemogućnosti nabave zrakoplova iz Njemačke dogovor je bio postignut da se u Zrakoplovstvo NDH unovače zarobljeni zastarjeli zrakoplovi koji su bili u sastavu Kraljevine Jugoslavije. Avioni su bili sakupljeni po raznim uzletištima diljem Srbije, tako da je Zrakoplovstvo dobilo mnoštvo raznih modela što je stvaralo mnogo problema prilikom obuke pilota kao i prilikom održavanja. Zbog nemogućnosti nabave dijelova, gubitaka, te prebjezima na stranu partizana, Zrakoplovstvo NDH je uvjek imalo problema da ima dovoljno ispravnih zrakoplova za izvođenje osnovnih operacija. Kasnije je Zrakoplovstvo NDH nabavljalo letjelice iz Italije (od 1942.), a nakon kapitulacije Italije mogućnost nabave je bio smanjen tako da tek 1944. iz Njemačke stižu kompletne eskadrile (jata) Messerschmitt Bf 109.

Struktura

Zrakoplovna legija sastojala se od lovačke i bombarderske komponente.

 

* 4. zrakoplovna lovačka skupina

* 10. lovačko jato

*11. lovačko jato

* 5. zrakoplovna bombarderska skupina

* 12. bomardersko jato

* 13. bombardersko jato

Svečani mimohod pripadnika hrvatskog zrakoplovstva u Zagrebu

Ratni put

15. srpnja 1941. osoblje 4. zrakoplovne lovačke skupine upućeno je u Furth u Njemačkoj na dvomjesečnu izobrazbu. Za to vrijeme označavani su kao članovi Luftwaffea što je značilo da su morali položiti zakletvu Führeru, nositi njemačke uniforme te su bili pod direktnim zapovijedništvom Reichsluftfahrtministeriuma - njemačkog ministarstva zrakoplovstva.[3] Pred kraj obuke, u skupini su osnovane dvije lovačke eskadrile: 10. lovačko jato pod zapovjedništvom satnika Vladimira Ferenčina, i 11. lovačko jato pod zapovjedništvom satnika Zlatka Stipčića. Postrojba je na Istočni front poslana u listopadu 1941. Prvo obaranje postignuto je već 2. studenog kada je zapovjednik 10. jata Vladimir Ferenčina sjeverno od Rostova oborio sovjetski Polikarpov I-16.[4][5] Ustroj postrojbe nakratko je promijenjen u siječnju 1942. kada dobiva naziv 10. ojačano jato.[5] 16. travnja iste godine vraćena je stara struktura, no ovaj put s novim zapovjednikom.[6]

znak 1944 - 1945
znak 1944 - 1945

U srpnju 1941. članovi skupine upućeni su u njemački grad Greifswald gdje su obučavani na zrakoplovima tipa FW-58 Weihe, Do-17 i Ju-W-34.[7] Po završetku formirana su dva zrakoplovna jata: 12. bombardersko jato pod zapovjedništvom satnika Ivana Pezelja i 13. bombardersko jato pod zapovjedništvom satnika Vladimira Graovca. Hrvatska posada ispred Dorniera Do 17 slavi 1000-ti let Nakon završene obuke u rujnu iste godine, posade se upućuju prvo u Koenisberg a zatim u Varšavu gdje su preuzele svoje zrakoplove Dornier Do 17.[7] Posade su letjele u sastavu njemačke postrojbe III/KG 3. Prvi borbeni let skupine izvela je posada Ivana Pavelića 26. listopada 1941. kada je djelovala nad gradom Jaropolesom.[8] Prvi gubitak, skupina je pretrpjela 1. prosinca 1941. kada je tijekom napada na Moskvu oboren jedan zrakoplov. 31. prosinca 1941. postrojba izlazi iz sastava KG 3 da bi u siječnju 1942. postala 15 (Kroat.)/KG 53. 23. veljače 1942. skupina je upućena u Hrvatsku na odmor i popunu novim ljudstvom. 19. svibnja vraćaju se u Njemačku gdje su ih opet čekali Dornieri Do 17 (smatrani zastarjelima) dok su njemačke posade letjele na modernijim Ju 88 i Do-217. Zanimljivo je kako je tijekom leta prema uzletištu Soljci (na sovjetskom teritoriju) jedan Do 17 prebjegao na stranu Sovjeta. Zrakoplov se odvojio od ostatka skupine i sletio na protivnički teritorij.[9] Pred kraj 1942., skupina se vraća u Hrvatsku kako bi potpomognula borbu protiv partizana i četnika.


 • Zagreb
  • Lučko
  • Borongaj
  • Sveta Nedjelja
 • Sarajevo
  • Rajlovac
 • Banja Luka
  • Zalužani
 • Mostar (nakon kapitulacije Italije)
 • Sporedna uzletišta
  • Bjelovar
  • Karlovac
  • Križevci
  • Slavonski Brod
  • Kutina
  • Samobor
  • Koprivnica

Ustroj

Grupna slika
Grupna slika

 

 

 

Prilikom osnivanja Zrakoplovstva NDH u prvom ustroju stvoreno je 7 jata (eskadrila), koje su prvotno bile razmještena nakon nabave aviona u zrakoplovim

bazama u Zagrebu i Sarajevu. Broj jata je rastao tako da 1942.

Zrakoplovstvo NDH je raspolagalo sa 15 jata.

* Dukovac, Mato – 44 i 1
* Galić, Cvitan – 38 i 5
* Džal, Franjo – 16 i 3-5
* Bencetić, Ljudevit – 16 i 2
* Boškić, Safet – 13 i 3
* Čulinović, Mato – 12 i 6
* Stipčić, Zlatko – 12 i 2
* Miković, Veca – 12 i 2
* Martinko, Eduard – 12 i 1
* Helebrant, Josip – 11 i 1
* Starc, Albin – 11 i 1
* Martinašević, Stjepan – 11,
* Ferenčina, Vladimir – 10 i 6
* Avdić, Zdenko – 10,
* Kauzlarić, Tomislav – 10,
* Bartulović, Jerko – 9 i 1
* Kranjc, Josip – 9,
* Lasta, Jure – 8,
* Gazapi, Dragutin – 7 i 1
* Kreš, Vladimir – 6 i 2
* Radić, Stjepan – 5 i 3
* Baltić, Ivan – 4 i 1
* Šval, Albin – 3 i 2
* Mihelčić, Viktor – 2,
* Vučina, Nikola – 2,
* Acinger, Vilim – 1 i 2
* Jelačić, Josip – 1 i 1
* Sandtner, Vladimir – 1 i 1
* Cvikić, Nikola – 1,
* Džal, Živko – 1,
* Janković, Jeronim – 1,
* Jergović, Ivan – 1,
* Malieube – 1,
* Salaon, Vladimir – 1,
* Valiente – 1,
* Zelanić – 1,
* Jelak, Mihajlo – 1,
* Ivanić, Dragutin – 1.

Kada je 25. ožujka 1941. vlada Cvetković-Maček dovela Kraljevinu Jugoslaviju u okrilje Trojnog pakta sjena rata na trenutak je otklonjena, ali već dva dana poslije sudbina ove zemlje bila je zapečaćena. General zrakoplovstva Dušan Simović izveo je vojni puč i uklonio vladu naklonjenu silama Osovine. Njemačko zapovjedništvo želeći stvoriti sigurno zaleđe prije napada na Sovjetski Savez odlučilo se za iznenadni napad i u rano jutro 6. travnja 1941. Luftwaffe napada većinu uzletišta na jugoslavenskom teritoriju, od Slovenije i Hrvatske do Makedonije, a u isto vrijeme talijansko zrakoplovstvo napada uzletišta i hidro-baze u Crnoj Gori i Dalmaciji. U potpunoj pomutnji koja je zavladala u jugoslavenskoj vojci dio aviona nije ni upotrijebljen u borbama, a sa dijelom se pokušalo prebjeći u druge zemlje. Velik broj aviona uništen je na zemlji i prije stupanja u zračne borbe. Nakon brze kapitulacije Kraljevine na uzletištima je zatečen velik broj različitih aviona, ispravnih ili oštećenih.

Na područjima pretežito naseljenim hrvatskim pučanstvom 10. travnja 1941. proglašena je Nezavisna Država Hrvatska s poglavnikom Antom Pavelićem na čelu. Kao službeni nadnevak ustrojavanja zrakoplovstva može se smatrati 19. travanj 1941. kada je zapovjednikom Odjela zračnih snaga imenovan pukovnik Vladimir Kren. U početnom periodu djelatnost je prije svega bila usmjerena na osnivanje stalnih zrakoplovnih luka te pomoćnih službi u njima. U lipnju 1941. postignut je dogovor s njemačkom stranom o preuzimanju većine zarobljenih aviona bivše Kraljevine. Iako se na popisu nalazio velik broj aviona neki od njih nikada nisu predani zrakoplovstvu NDH. Letjelice su skupljane na mnogobrojnim uzletištima diljem Srbije. Krajem lipnja 1941. formalno su osnovane zrakoplovne luke u Zagrebu i Sarajevu. Tijekom prve ratne godine najviše upotrebljavana zračna luka bila je sarajevska. Prva borbena polijetanja protiv partizanskih postrojbi u istočnoj Hercegovini obavljena su 26, 27 i 28. lipnja s uzletišta Rajlovac avionima Potez XXV i Breguet XIX. U narednom periodu za iste zadatke korišteni su i Fiziri FP.2. Avioni su se često koristili i za prijevoz streljiva i opreme do udaljenih garnizona i vojarni. Istodobno, Prva zrakoplovna luka-Zagreb u ovom početnom periodu raspolagala je sa 16 aviona različitih tipova. Borbeno su upotrebljavani samo Bregueti XIX protiv partizanskih snaga na području Hrvatske i zapadne Bosne. Kako je partizanski pokret jačao i proširio se na područje istočne Srbije zrakoplovi NDH pojavljuju se i na bosansko-srpskoj granici. Za bombardiranje cestovnih komunikacija u pozadini partizanskih područja počinju se koristiti i veći avioni Avia-Fokker F.39 i Savoia-Marchetti S.79  s bombama od 100 kg.

Početkom 1942. u sastavu zrakoplovstva NDH nalazile su se četiri skupine sa 12 jata-eskadrila, dok su se dvije skupine već nalazile u sastavu Hrvatske legije na Istočnoj bojišnici. Brojno stanje se neprestano mijenjalo pošto su pristizali popravljeni avioni iz Zemuna, a bilo je i gubitaka pri polijetanju i slijetanju kao i od pješačke vatre. U travnju 1942. iz Italije pristižu prvi moderniji lovci - devet jednosjednih Fiata G.50 bis i jedan dvosjedni Fiat G.50 B. U tom periodu iz Italije su stigli i dvomotorni bombarderi Caproni Ca.311 M i laki avioni A.V.I.A. FL 3. Od sredine siječnja 1942. zrakoplovstvo NDH je davalo zračnu potporu njemačkim snagama u tzv. "Drugoj neprijateljskoj ofenzivi" na području istočne Bosne. U svibnju 1942. avioni smješteni na banjalučkom uzletištu svakodnevno su sa streljivom, hranom, opremom i lijekovima opskrbljivali ustaške garnizone u Sanskom Mostu, Ključu te selima oko Sanice. Sa jednog od tih letova 23. svibnja 1942. pilot Franjo Kluz prebjegao je na partizansko uzletište Urije pokraj Prijedora avionom Potez XXV, a nedugo nakon njega tj. isti dan i pilot Rudi Čajavec sa strijelcem Miškom Jazbecom na avionu Breguet XIX. To su bili prvi prebjezi iz zrakoplovstva NDH na partizansku stranu.

Za borbu protiv partizanskih snaga na području planine Kozare 30. svibnja 1942. osnovana je posebna skupina - "Skupina Cenić" koja je u svom sastavu imala devet letjelica (dvije A.V.I.A. BH-33E-SHS, dva PVT-a, dva R-100, jedan Potez XXV, jedan Breguet XIX i jednu A.V.I.A. FL 3).

Nakon što je osam Dorniera Do 17 Z-2 iz nekadašnjeg 15. (Kroat) Stafela/KG 53 30. studenog 1942. vraćeno u Zagreb sa Istočnog bojišta, već sredinom prosinca uključeni su u borbene akcije. Početkom 1943. globalne prilike na evropskom bojištu počele su se mijenjati u korist Saveznika. Iznad područja NDH sve su se češće pojavljivali saveznički avioni, a zrakoplovstvo je bilo najslabije opremljeno upravo sa lovačkim avionima. Jedini moderniji lovci i dalje su bili Fiati G.50 bis, ali u vrlo maloj količini.

Njemačko zapovjedništvo je 20. siječnja 1943. pokrenulo vrlo opsežnu operaciju nazvanu "Weis" (tzv. Četvrta neprijateljska ofenziva). Prvi su puta u borbe na ovom području uključene i njemačke postrojbe sa avionima Junkers Ju 88, Heinkel He 111 i Junkers Ju 87. Iz sastava zrakoplovstva NDH u borbama su sudjelovali nekadašnji legionarski Dornieri Do 17 Z-2.

Od veljače 1943. službeni naziv zrakoplovstva NDH, koji je do tada glasio Zračne snage, mijenja se u Bojno zrakoplovstvo. Krajem svibnja 1943. zrakoplovstvo je doživjelo znatnu štetu kada su u iznenadnom noćnom napadu na Vojnu jedriličarsku školu za visoko jedrenje na uzletištu Sveta Nedjelja pokraj Zagreba uništena dva Fizira FN te 54 jedrilice različitih tipova. Još teži gubitak doživjelo je u noći 11. kolovoza 1943. kada su partizanske postrojbe u napadu na uzletište Rajlovac izbacile iz stroja 34 njemačka i hrvatska aviona.

Kapitulacijom Italije Bojno zrakoplovstvo je došlo u posjed određenog broja talijanskih aviona. Dugoročno gledano kapitulacija Italije bila je otežavajuća okolnost za NDH jer je tako izgubila važan izvor nabavke novih letjelica. Od druge polovine 1943. osjeća se stalan nedostatak letjelica zbog čega je izvršen preustroj postrojbi odnosno smanjenje broja jata-eskadrila. Generala Krena na čelu Bojnog zrakoplovstva 14. studenog 1943. zamijenio je Adalbert Rogulja.

Od siječnja 1944. počeli su pristizati lovci Moran M.S.406 koji su predstavljali značajno pojačanje lovačkih jata. No, Saveznička premoć u zraku bila je izrazita i ovi lovci nisu mogli spriječiti sve češća bombardiranja područja NDH. Uzletišta u Lučkom i Borongaju teško su stradala u napadu 12. travnja 1944. Sve više se osjeća i nedostatak goriva pa su letjelice koje su trošile mnogo goriva upotrebljavane samo u krajnjoj nuždi. Sredinom godine iz njemačkih izvora stigli su i lovci Macchi  MC.202 Folgore. U toj godini prebjezi avionima na partizansku stranu postali su učestali. Težak gubitak doživljen je u noći 21. na 22. rujna 1944. kada su partizani zauzeli uzletište Zalužani pokraj Banja Luke. Zarobili su šest potpuno ispravnih aviona te pet neispravnih letjelica. Neki od zarobljenih aviona odmah su uključeni u borbe protiv bivših vlasnika.

U rujnu 1944. u sastav zrakoplovstva uključeno je 10 do 12 primjeraka vrlo egzotične letjelice Fieseler Fi 167 A-0. Prema službenim dokumentima 1. listopada 1944. zrakoplovstvo je u tri stalne zračne luke raspolagalo sa 5 zrakoplovnih skupina i ukupno 15 jata-eskadrila. Točan broj aviona u ovom periodu teško je utvrditi  jer je iz dokumenata vidljivo da se u sastav jata raspoređuju i avioni koji će u NDH tek stići u narednom periodu. Napadi savezničkih aviona postali su još češći i snažniji pa se za razmještaj letjelica koriste mnoga pomoćna uzletišta - Bjelovar, Karlovac, Križevci, Slavonski Brod, Kutina, Samobor, Koprivnica i druga.

Pred sam kraj rata, u siječnju 1945. počeli su stizati i najmoderniji njemački lovci Messerschmitt Bf 109 G-6/-10/-14. No ni oni više nisu ništa mogli promijeniti tako da je osipanje zrakoplovstva nastavljeno uslijed stalnih gubitaka, prebjega i nedostatka goriva. U travnju 1945. izvršen je posljednji preustroj Vojnog zrakoplovstva (naziv korišten od 24. kolovoza 1944.), ali koji je ostao uglavnom na papiru. Završetkom rata na raznim uzletištima partizanske snage zatekle su velik broj ispravnih ili oštećenih letjelica koje su još dugo godina poslije korištene u zrakoplovstvu nove Jugoslavije.

Fiat G. 50
Fiat G. 50

Nakon naredbe o osnivanju Legije zapovjednik Zračnih snaga general V. Kren imenovao je zapovjednikom Legije zrakoplovstva NDH pukovnika Ivana Mraka. Legija je dobila službeni naziv 4. zrakoplovna pukovnija, a sastojala se od 4. zrakoplovne skupine (lovci) i 5. zrakoplovne skupine (bombarderi). Zapovjednik  lovačke skupine postao je pukovnik Franjo Džal, a bombarderske bojnik Vjekoslav Vičević. Nakon što su 15. srpnja 1941. svečano ispraćeni iz Zagreba pripadnici lovačke skupine krenuli su prema Furthu, a bombarderske skupine prema Greisfwaldenu u Njemačkoj gdje je za njih organizirana preobuka.

4. zrakoplovna lovačka skupina

Nakon završene preobuke za lovce Messerschmitt Bf 109 upućeni su na Istočno bojište (Ukrajina) gdje su stigli 6. listopada 1941. i uključeni u sastav postrojbe III/JG 52. Već nakon par dana krenuli su na prve borbene letove. Prvu zračnu pobjedu za skupinu postigao je zapovjednik V. Ferenčina 2. studenog oborivši sovjetski avion sjeverno od Rostova. Naredbom zapovjednika zrakoplovstva od 21. srpnja 1944. od dotadašnje Legije osnovana je Hrvatska zrakoplovna izobrazbena skupina. Kako je i u Legiji bilo prebjega na protivničku stranu skupini su 1. studenog 1944. oduzeti avioni, a pripadnici skupine sudjelovali su u pješačkim borbama. Krajem ožujka 1945. preživjeli su stigli u Zagreb. Tijekom boravka izvan NDH promijenili su mnoga uzletišta, a veći broj pilota postigao je relativno velik broj pobjeda. Najviše zračnih pobjeda ostvarili su pilot Mato Dukovac (40) i Cvitan Galić (38). Veći broj pilota u ovim borbama je poginuo. U više od 5000 letova piloti skupine oborili su preko 300 protivničkih aviona.

5. zrakoplovna bombarderska skupina

Od pilota i osoblja koji su u Greifswalden stigli 19. srpnja 1941. nakon tromjesečne obuke oformljeno je bombardersko jato sa desetak posada. Od 25. listopada 1941. smješteni su u Vitbesku u sastavu III/KG 3. Odmah su počeli sa borbenim letovima na vrlo opasne ciljeve, između ostali i samu Moskvu, često i bez lovačke pratnje pa su i gubitci bili osjetni. Od siječnja 1942. skupina izlazi iz sastava III/KG 3 i djeluje kao 15. (Kroatisch) Staffel/KG 53. Do povratka u Hrvatsku u ožujku 1942. izvršili su 400 borbenih letova. U drugoj polovini lipnja 1942. vraćeni su na bojište. Sudjelovali su u borbama oko Lenjingrada. Od 10. srpnja 1942. uključeni su u sastav KG 1 "Hindenburg". Naredbom zapovjednika Luftflote I od 11. studenog 1942. skupina je vraćena u NDH. Tijekom boravka izvan NDH izvršili su više od 1300 borbenih letova, a pojedine posade imale su i do stotinjak borbenih zadataka. Prosječno su raspolagali sa pet do dvadeset aviona Dornier Do 17 Z-2.

Na Iztočnom bojištu poginulo je ili bilo zarobljeno četrdesetak hrvatskih zrakoplovaca, a dvadesetak ih je bilo ranjeno. Kako je izjavio jedan zrakoplovac hrvatskom novinaru prof. Luki Fertiliju, oni nisu išli kao dobrovoljci na Iztočno bojište iz neke mržnje prema ruskom narodu i Rusiji, već samo vršeći svoju dužnost kao i drugi zrakoplovci u ratu. Napadali su samo vojničke ciljeve, a prema pučanstvu su se odnosili prijateljski.
Dne 6. travnja 1944. šestdesetak britanskih lovačkih bombaša Spitfire napalo je uzletište Ljeskovac kod Banje Luke. Nadporučnik Cvitan Galić, hrvatski as s 46 pobjeda na Iztočnom bojištu, bio je tamo zapovjednik je dnog lovačkog jata, opremljenog s već zastarjelima fiancuzkim lovcima Morane-Saulnier koji se nisu nikako mogli mjeriti s brzim i okretnim te jako naoružanim englezkim lovcima. Ipak se Galić pokušao dići sa svojim lovcem, ali je pri tome bio pogoden zapaljivim bombama teje napola izgorio u svom lovcu. Poglavnik ga je posmrtno promaknuo u čin satnika i odlikovao zlatnom kolajnom za hrabrost s naslovom viteza.

Dne 6. V. 1945. dvanaest hrvatskih lovaca Messerchmitt, pod vodstvom satnika Bencetića. dobilo je nalog da odleti u Klagenfurt u Koruškoj i tamo se 8. V. predalo Britancima. Već prije, dva lovca predali su se Amerikancima u Falconari kod Ankone. Dvajata bombaša, pod zapovjedničtvom satnika Asima Nožića i Ivana Pavelića, s nekih 25 Dorniera i Capronija – također su dobili nalog da lete u Klagenfurt, zajedno s 20 školskih zrakoplova. Međutim, bojnik Ivan Cvenč2k, koji je trebao voditi jata, bio je izdajica u srbopartizanskoj službi, ili im se mislio dodvoriti, po je nagovorio pilote da lete u Topuskojer da su tamo već Englezi. Tamo su se nalazili partizani koji su još istog dana strieljali satnike Asima Nožića i Ivana Pavelića, zastavnike Zelenjaka, Radonjića, Rota i druge. Neletački dio pripadnika Zračnih snaga, njih oko 3 000, povlačio se cestom do Bleiburga i tamo bio izručen s ostalim oružanim snagama te većim dielom ubijen od srbopartizana. Dne 22. rujna 1945. Vojni sud Jugoslovenske armije osudioje na smrt pukovnika viteza Franju Džala, na 20 godina tamnice zrakoplovnog
pukovnika Zlatka Šintića, na 15 godina dopukovnika Nikolu Mikeca i na 5 godina pukovnika Eugana pl. Kurelca. Pukovnik Džal strieljanje na Banjici kod Beograda. Pukovnik Kello većje 1944. bio ubijen od partizana u Splitu. General vitez Vlado Kren, zapovjednik zračnih snaga, bio je izručen od Engleza god. 1947. iz Italije i također strieljan. Osim u zraku, hrvatski su se zrakoplovci borili i na zemlji. Drago Rupčić je kao pukovnik bio zapovjednikom 3. gorskog sdruga čij aje 3. zrakoplovna bojna uništila poznatu partizansku »Ratkovu« brigadu kod Piskavice na Kozari. Padobranska škola sudjelovala je u obrani Koprivnice, a Udarna zrakoplovna bojna je pod zapovjedničtvom satnika Šimeka sudjelovala u borbama kod Čazme, na Bilogori i drugdje.

AVIONI KORIŠTENI U HRVATSKOJ ZRAKOPLOVNOJ LEGIJI I HRVATSKOJ IZOBRAZBENOJ SKUPINI

Tip aviona
(
Aircraft type)

Količina/godina
(
Quantity/year)

Focke Wulf Fw 58 Weihe

1/1943.

Junkers W.34

1/1943.

Junkers Ju 52/3m

1/1944.

Junkers Ju 87

?/1944.- 45.

Klemm Kl 35

1/1942.

Messerschmitt Bf 108 Taifun

2/1942.

Messerschmitt Bf 109 E-3/-4/-7

?/1941.

Messerschmitt Bf 109 G-2/-4/-5/-6

?/1942.

Messerschmitt Bf 109 G-10/-14

?/1944.- 45.

Dornier Do 17 Z-2

?/1941.- 42.

AVIONI I JEDRILICE KORIŠTENI NA PODRUČJU NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

Tip letjelice
Aircraft Type

Količina-godina nabave
Quantity-year of acquision

Registarski brojevi
Serial numbers

Airspeed AS-6 Envoy

2/1943.

2001,2002

Aero-2

1/1942.

?

Amiot 143 M

1/1941.

1701

A.V.I.A. FL 3 (otvorena kabina)

10/1943.

8001-8010

A.V.I.A. FL 3 (zatvorena kabina)

10/1943.

8101 - 8110

Avia BH-33E-SHS

7/1941.

3301 - 3307

Avia-Fokker F VII/3m

6/1942.

1901 - 1906.

Avia-Fokker F IX

1/1942.

1952

Avia-Fokker F.18

1/1942.

1951

Avia-Fokker F.39

1/1941.

1801.

Be-51 Beta Minor

25/1943.

6401 - 6425

Breguet XIX (Jupiter motor)

30/1941.

4501 - 4530

Breguet XIX/7 (motor Hispano Suiza)

5/1941.

4601 - 4605

Breguet XIX (motor Lorreine)

5/1941.

4901 - 4905

Breguet XIX/8 (motor Wright Cyclone)

10/1941.

4701 - 4710

Bristol Blenheim Mk I

8/1941.

1501 - 1508

Bü 131 Jungmann

46/1941.- 43.

7501 - 7546

Bü 133 Jungmeister

10/1941.

7701 - 7710

Bü 181 Bestmann

22/1944.

7401 - 7422

CANT Z-1007 bis

3-6/1944.

?

Caproni Ca.310

6/1941.- 42.

1001 - 1006

Caproni Ca.310 bis

1/1942.

1101

Caproni Ca.311 M

14/1942.

1201 - 1214

Caproni Ca.313 G

1/1944.

?

Caproni Ca.314

1/1943.- 44.

1301

D.H.80 Puss Moth

2/1943.

5551,5552

Dornier Do Y

1/1941.- 42.

?

Dornier Do 17 E

30/1943.

0301 - 0330

Dornier Do 17 Ka-2

11/1942.

0101 - 0111

Dornier Do 17 Z-2

12 /1943.

0401 ?-0412

Fiat Br 20

6/1944.

?

Fiat G.50 bis

9/1942.

3501 - 3509

Fiat G.50 B (dvosjed)

1/1942.

3510

Fieseler Fi 156 C i B

11/1941.

4101.?.4111,4151,4152

Fieseler Fi 167 A-0

8 do 12/1944.

4801 - 4812

Fizir FN

20/1941.

7001 - 7020

Fizir FN Ruler

5/1941.

7101 - 7105

Fizir FP.2

23/1941.

6801 - 6823

Hawker Fury MkII

1/1942

?

Hirtenberg-Hopfner WN-15

17/1943.

2101

Ikarus IK-2

4/1941.

2901 - 2904

Ikarus MM-2

1/1942.

6301

Junkers W.34

3/1943.

?

Macchi MC.202

?/1944

?

Messerschmitt Bf 109 G-6

?/1945.

?

Messerschmitt Bf 109 G-10

?/1945.

?

Messerschmitt Bf 109 G-14

?/1945.

?

Messerschmitt Bf 110 G-2

1/1945.

?

Morane Saulnier M.S.406C-1

36-38/1944.

2301-2338

Potez XXV A2

42/1941.

5001 - 5042

Rogožarski PVT

15/1941.

6601 - 6615

Rogožarski R-100

11/1941

6501 - 6511

Rogožarski SIM-X

1/1941.

7301

Rogožarski SIM-XI

1/1941

7351

RWD XIII

1/1942.

5501

Saiman 200

25/1943.

6301 - 6325

Saiman 202

2/1943.

6351 - 6352

Savoia-Marchetti S.79

1/1941.

0701

Modly J.M.8

1/1944.

?

jedrilica Vrabac

?/1941.- 42.

?

jedrilica Zogling Z35

?/1941.- 42.

?

jedrilica Sg 38

?

?

jedrilica Salamander

?

?

jedrilica MK-2

 

?

jedrilica Komar bis

?/1941.- 42.

?

jedrilica Grunau Baby IIb

?/1041.- 42.

?

jedrilica PWS 101

1/1943.

?

Zrakoplovi korišteni za vrijeme Drugog svjetskog rata na području bivše Jugoslavije

 

Lovci

 • Avia BH-33
 • Fiat G.50
 • Focke-Wulf FW-190
 • Hawker Hurricane
 • Hawker Fury
 • Ikarus IK-2
 • Lockheed P-38 Lightning
 • Macchi MC.200
 • Macchi MC.202
 • Messerschmitt Bf-109
 • Messerschmitt Me-110
 • Morane Saulnier MS 406
 • Potez 63
 • Rogozarski IK-3
 • Supermarine Spitfire Vc/IX
 • Yakovlev Yak-1M
 • Yakovlev Yak-3
 • Yakovlev Yak-9

Bombarderi

 • Bristol Blenheim
 • CANT Z-1007
 • Caproni Bergamaschi Ca-310
 • Caproni Bergamaschi Ca-311
 • Caproni 313
 • Caproni 314
 • Consolidated B-24 J Liberator
 • Dornier Do-17
 • Dornier Do-WAL
 • Fiat BR.20
 • IL-2
 • Junkers Ju-87 Stuka
 • Junkers Ju-188
 • Rogozarski R-313
 • Savoia Marchetti SM-79

Izviđački zrakoplovi

 • Breguet XIX (19)
 • Potez XXV (25)
 • Dornier Do-22
 • SIM-XIV-H

Transportni zrakoplovi

 • Avia Fokker F.7
 • Avia Fokker F.9
 • Avia Fokker F.18
 • Avia Fokker F.39
 • Avro Anson I
 • Fairchild 24 W Argus II (UC-61 A)
 • Fieseler Fi-156 Storch
 • Fieseler Fi-167
 • Junkers JU-W-34
 • Junkers JU-52 3m
 • Lisunov Li-2
 • Messerschmitt Bf-108 Taifun
 • Percival Proctor

Zrakoplovi za obuku

 • Beneš-Mraz BE-51 Beta-Minor
 • Bücker Bü 131 Jungmann
 • Bücker Bü 133 Jungmeister
 • Bücker Bü 181 Bestmann
 • De Havilland DH 82 Tiger Moth
 • Fiat F.L.3
 • Fizir F.N.
 • Fizir F.P.2
 • Fleet Trainer
 • North American AT-16 Harvard II B
 • Polikarpov U-2 (Po-2)
 • Rogozarski P.V.T.
 • Rogozarski R-100
 • S.A.I.M.A.N.
 • SIM-X
 • SIM-XII
 • Yakovlev UT-1
 • Yakovlev UT-2
 • Aero-2

knjige

Pogledaj
Pogledaj
klikni
klikni

Japanska poveznica